وینتر استارت چیست ؟

وینتر استارت چیست ؟ امروز در ادامه آموزشهای تصویری، یکی دیگر از ویدیو های آموزشی  را برای شما آماده کرده ایم. در این ویدیو نحوه استارت در زمستان  در سیستم های تراکمی را به شما آموزش  می دهیم. وینتر استارت چیست ؟ هنگام استارت در زمستان دستگاه های برودتی که کندانسور آنها از نوع هوایی است