کتاب مباحث کاربردی در تبرید

  کتاب مباحث کاربردی در تبرید   نوشته مهندس آرش مرتضی نیا و هاشم جعفری   فهرست مباحث : مبحث شماره ۱: محاسبات سرانگشتی بار برودتی سردخانه نگهداری زیرصفر/بالای صفر مبحث شماره ۲: مـــافلر چیست؟ مبحث شماره ۳: آیس بانک به زبان ساده مبحث شماره ۴: کمپرسورهای اسکرال دیجیتال مبحث شماره ۵: مخزن رسیور مبحث